Smart Office Enterprise

Tính năng Quản lý văn bản

Tin học hóa toàn bộ quy trình quản lý văn bản đi, đến, phát hành nội bộ

Quản lý Văn bản đến

Điện tử hóa toàn bộ văn bản đến, luân chuyển văn bản đã số hóa theo quy trình chuẩn của từng doanh nghiệp

 • Số hóa văn bản đến
 • Chuyển văn bản theo quy trình
 • Phân phát văn bản
 • Xử lý chính
 • Đồng xử lý
 • Thu hồi
 • Nhận để biết
 • Theo dõi quy trình

Quản lý Văn bản đi, Phát hành

Tự động cấp số theo quy định của từng đơn vị, vào sổ tự động hoặc tùy biến

 • Dự thảo nội dung
 • Trao đổi, ý kiến
 • Trình ký
 • Phê duyệt
 • Phát hành
 • Theo dõi

Báo cáo, thống kê linh hoạt

Tùy biến tiêu chí kết xuất của người dùng, nhanh chóng, chính xác

 • Kết xuất theo thời gian thực (Real time)
 • Tiêu chí linh động
 • Biểu đồ hiển thị dữ liệu trực quan
 • Kết xuất ra file(.*pdf, .*excel)

Truy cập, tương tác trên thiết bị di động

Nhận thông báo, xử lý văn bản mọi lúc, mọi nơi khi có kết nối mạng Internet

 • Nhận thông báo (Notify) từ hệ thống: Khi có văn bản mới, văn bản được giao xử lý, phê duyệt, phát hành, nhận để biết
 • Đọc và xem văn bản gốc: Đọc toàn nội dung văn bản gốc đã số hóat (Scan), xem chi tiết thông tin về văn bản, theo dõi quy trình xử lý
 • Luân chuyển xử lý kịp thời: Thực hiện chuyển xử lý văn bản đích danh, theo quy trình chuẩn đã thiết lập