Smart Office Enterprise

Tính năng Media hình ảnh và Video

Album ảnh cá nhân, chia sẻ hình ảnh với người yêu thích

My Album

Tạo lập, lưu trữ hình ảnh cá nhân trên hệ thống

  • Tạo mới Album của riêng cá nhân
  • Quản lý hình ảnh trong từng albume
  • Xem và tải xuống khi cần thiết

Chia sẻ hình ảnh với mọi người

Một tính năng hữu ích khi cần chia sẻ khoảnh khắc với ai đó

  • Một tính năng mang tính cộng đồng
  • Chia sẻ, tag người thân cùng xem album với mình
  • Người được Tag có thể xem và sử dụng hình ảnh được chia sẻ

Truy cập, tương tác trên thiết bị di động

Truy cập, tương tác trên thiết bị di động

  • Truy cập xem nhanh trên điện thoại
  • Sắp sếp theo thời gian cập nhật
  • Phân loại các hình ảnh yêu thích
  • Truy cập vào kho Media của điện thoại, cho phép tải lên