Smart Office Enterprise

Tính năng phê duyệt điện tử

Giải pháp tổng thể và tiện ích nhất với Doanh nghiệp 4.0 hiện nay

Quản lý đề xuất

Số hóa toàn bộ các form đề xuất trong doanh nghiệp của bạn

 • Khởi tạo đầu dự án dễ dàng
 • Xác định nhân sự, theo dõi, thực hiện
 • Tạo công việc thuộc dự án
 • Thảo luận(comment)
 • Chat trao đổi
 • Tra cứu tài liệu (xem, download)
 • Hoạt động (Activity/EventLog)
 • Theo dõi tiến độ thực hiện dự án trực quan
 • Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả

Quản lý phê duyệt

Áp dụng quy trình xử lý phù hợp với từng doanh nghiệp

 • Tạo lập công việc một cách dễ dàng
 • Tạo Checklist chi tiết theo đầu việc
 • Phân công (Tags) nhân sự liên quan đến công việc
 • Theo dõi thực hiện
 • Kiểm soát tiến độ
 • Thảo luận(tạo chủ đề, comment)
 • Chat trao đổi
 • Nhắc việc
 • Tra cứu tài liệu(xem, download)
 • Hoạt động (Activity/EventLog)

Thiết lập quy trình động

Tùy biến khai báo quy trình, nhóm phê duyệt hoặc chuyển đích danh

 • Tổng hợp, báo cáo thống kê
 • Tiện ích kết xuất ra file .excel,.pdf
 • Chia sẻ công việc lên lịch biểu cá nhân

Truy cập, tương tác trên thiết bị di động

Theo dõi mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị thông minh

 • Hệ thống tự động thông báo Notify khi được Tag tham gia công việc, dự án
 • Hệ thống tự động thông báo (Notify) nhắc việc
 • Hệ thống cảnh báo quá hạn xử lý công việc và tình trạng xử lý