Smart Office Enterprise

Tính năng Quản trị nhân sự

Công cụ quản trị nhân sự toàn diện, chính xác nhất dành cho Doanh nghiệp

Alternate Text

Màn hình Dashboard thông minh

Hiển thị thông tin tổng thể Realtime, trực quan dành cho người quản lý

 • Tổng số nhân sự
 • Tổng số hợp đồng lao động
 • Kết quả tuyển dụng
 • Danh sách Nhân sự mới vào
 • Sinh nhật nhân sự trong tháng
 • Danh sách nhận quà 1/6 và Trung thu
 • Matching cặp vợ chồng cùng công ty
 • Notify thông báo Realtime

Quản lý Tuyển dụng

Thiết lập, theo dõi, đánh giá kết quả tuyển dụng của doanh nghiệp

 • Đề xuất tuyển dụng
 • Chiến dịch tuyển dụng
 • Danh sách ứng viên Apply
 • Lên lịch hẹn phỏng vấn
 • Chấm điểm/đánh giá ứng viên
 • Xác định kết quả ứng viên
 • Phê duyệt kết quả tuyển dụng
 • Liên kết sang hồ sơ nhân sự (Profile)
 • Báo cáo tổng hợp/thống kê
 • Kết xuất ra file Excel, PDF

Quản lý Hồ sơ nhân sự

Quy trình quản lý khép kín, toàn diện thông tin biến động về nhân sự

 • Khởi tạo sơ yếu lý lịch (Profile)
 • Cập nhật thông tin biến động
 • Hợp đồng lao động
 • Phân công công tác/đào tạo
 • Các quyết định/Khen thưởng/kỷ luật
 • Bảo hiểm/Phép năm
 • Bằng cấp/chứng chỉ
 • Chấm công (tích hợp máy chấm công)
 • Phiếu lương
 • Báo cáo tổng hợp/thống kê/Export

CheckIn/CheckOut chấm công tự động

Nhân sự tự quét mã QR Code ngay trên App, số liệu chính xác và bảo mật

 • Check In quét QR Code ngay trên App
 • Check Out quét QR Code ngay trên App
 • Chụp ảnh cá nhân, định vị, xác nhận thiết bị đăng ký
 • Tự động thống kê thời gian đi muộn & về sớm
 • Tổng hợp ngày công để tính bảng lương
 • Tra cứu lại thời gian theo: Ngày, tháng/năm

Đánh giá Nhân sự

Tùy biến các Form chuẩn đánh giá nhân sự theo tháng, quỹ, năm

 • Tạo lập Form đánh giá (tháng, năm, quý)
 • Tự động liên kết các bộ chỉ tiêu KPs, công việc
 • Xác định các công việc thực hiện trong Stask
 • Chuyển đến người quản lý đánh giá
 • Thực hiện đánh giá (% + xếp loại), comment
 • Tổng hợp/ theo dõi đánh giá
 • Phê duyệt kế quả tổng hợp đánh giá
 • Phát hành kết quả đánh giá (@Tag)

Báo cáo, thống kê linh hoạt

Người dùng tùy biến các tiêu chí kết xuất báo cáo, nhanh chóng, chính xác

 • Kết xuất theo thời gian thực (Real time)
 • Tiêu chí linh động, tùy biến
 • Biểu đồ hiển thị dữ liệu trực quan
 • Kết xuất Export ra file(.*pdf, .*excel)
 • 10+ Mẫu báo cáo chuẩn hóa tiện lợi
 • Hỗ trợ làm Report theo yêu cầu của đơn vị

Tải ứng dụng trên