Smart Office Enterprise

Tính năng Tài liêu & chia sẻ cá nhân

Nơi lưu trữ dữ liệu cá nhân Online

Alternate Text

Cây thư mục lưu trữ dữ liệu

Tổ chức khoa học, tiện ích, dễ sử dụng

  • Tạo cây thư mục phân cấp (Tree)
  • Upload file số hóa lên MyBox
  • View xem trực tiếp nội dung các file
  • Tra cứu, tìm kiếm file dễ dàng (grid, list)

Chia sẻ dữ liệu với nhân sự khác

Cho phép chia sẻ thư mục cá nhân với nhân sự khác trong toàn hệ thống

  • Chọn thư mục cần chia sẻ
  • @Tag người cần chia sẻ trên cơ cấu hệ thống
  • Set quyền tương tác dữ liệu chia sẻ (View, Delete, Upload)
  • Sử dụng dữ liệu người khác chia sẻ với mình

Tải ứng dụng trên